သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ (ရုပ်/သံ)

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ (ရုပ်/သံ)

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် သိမှတ်လိုက်နာရန်အချက်များ (ဇွန်၊ ၂၀၂၁)
https://tinyurl.com/NUGMOHDengue1

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအကြောင်း (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၁)
https://tinyurl.com/NUGMOHDengue2

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအကြောင်း သိမှတ်စရာများ (မေ၊ ၂၀၂၂)
https://tinyurl.com/NUGMOHDengue3


ခြင် မရှိ = သွေးလွန်တုပ်ကွေး မဖြစ် (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၂)
https://tinyurl.com/NUGMOHDengue4


သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၂)
https://tinyurl.com/NUGMOHDengue5

တယ်လီကျန်းမာ အခမဲ့ အွန်လိုင်းဆေးခန်း-
https://facebook.com/telehealthmm

ဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်းရန်-
https://moh.nugmyanmar.org/donate/

Ministry of Health,

National Unity Government

Published on: 6 July 2022
Last Updated: 6 July 2022