အစားအစာကြောင့် ကျန်းမာရေး မထိခိုက်စေရန် သို့မဟုတ် အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်

အစားအစာကြောင့် ကျန်းမာရေး မထိခိုက်စေရန် သို့မဟုတ် အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် (မေလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)

Poster download လုပ်ရန် link

ဗမာဘာသာ –
https://www.mediafire.com/view/tw3fa4eo7fufh86/FS1.jpg/file

ကချင်ဘာသာ –
https://www.mediafire.com/view/g4zjataom2g866e/SFKC.jpg/file

ကရင်ဘာသာ –
https://www.mediafire.com/view/bu12esdw08hpugf/SFKY.jpg/file

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 2 November 2022
Last Updated: 2 November 2022