ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၏ တိုက်တွန်းစကား – “လွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရခံစားရဖို့ စစ်တပ်ထုတ်ကုန် သပိတ်မှောက်စို့” (Video)

“လွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရခံစားရဖို့ စစ်တပ်ထုတ်ကုန် သပိတ်မှောက်စို့” ကမ်ပိန်းအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၏ မှတ်ချက်ပြုတိုက်တွန်းစကား

#လွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရခံစားရဖို့#စစ်တပ်ထုတ်ကုန်သပိတ်မှောက်စို့#Boycottmilitaryproducts#စစ်တပ်ထုတ်ကုန်သပိတ်မှောက်ကမ်ပိန်း

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 12 January 2023
Last Updated: 12 January 2023