COVID-19 Omicron Update ( 14.2.2022)

COVID-19 မျိုးရိုးဗီဇသစ် အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (၁၄-၂-၂၀၂၂)

COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာလိုက်နာရန် –https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus/

လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 14 February 2022
Last Updated: 14 February 2022