ကျန်းမာစွာ တော်လှန်ဖို့ … COVID-19 ကို အနိုင်ယူစို့ (March 2022) – သည်ခေတ်နေ (ရုပ်/သံ)

ကျန်းမာစွာ တော်လှန်ဖို့ … COVID-19 ကို အနိုင်ယူစို့ (March 2022)

ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေ

Omicron နှင့် COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးများကို တစ်စုတည်းကြည့်ရှုရန်- https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus

တယ်လီကျန်းမာ အွန်လိုင်းဆေးခန်းတွင် အခမဲ့ပြသရန်- https://facebook.com/telehealthmm

COVID-19 ဗဟုသုတများ အခမဲ့ မေးမြန်းရန်- https://facebook.com/ckcmohnugmm

NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်းရန်- https://moh.nugmyanmar.org/donate

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 25 March 2022
Last Updated: 25 March 2022