ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း (၁+၂+၃) (Video)(20, 22, 24 – November 2022) – PVTV

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း (၁+၂+၃) ( ၂၀၊ ၂၂ နှင့် ၂၄ ရက်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

Public Voice Television (PVTV) ၏ “တွေ့ဆုံမေးမြန်း သတင်းခန်း” အစီအစဉ်

#nugmoh #MOH #nugmoe #MOE #SpringRevolution #PVTV #Interview #တွေ့ဆုံမေးမြန်းသတင်းခန်း

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 27 November 2022
Last Updated: 27 November 2022