အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၂၉-၁-၂၀၂၂)

အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် အခြားအဓိကရုဏ်းများတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၁)

Reference:First Aid in armed conflicts and other situations of violence, ICRC, 2006.

လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/

Ministry of Health,

National Unity Government.

 Published on: 29 January 2022
Last Updated: 29 January 2022