အစားအစာများဘေးကင်းစေရန် အဓိကသော့ချက် (၅) ချက်

အစားအစာများဘေးကင်းစေရန် အဓိကသော့ချက် (၅) ချက်

ကချင် ၊ ကယား ၊ စကောကရင် ၊ အရှေ့ပိုးကရင် ၊ အနောက်ပိုးကရင် ၊ ဗမာ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ဘာသာများနဲ့ ကြိုးစား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 1 January 2023
Last Updated: 1 January 2023