မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ (၂၀၂၃ ခုနှစ်) – Forensic Medicine Guidelines (2023)

၁။ လတ်တလော ကာမစပ်ယှက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ပတ်သက်သည့် စစ်ဆေးရေးသားရမည့် အချက်များ (Medico-legal Examination of Victim of Rape)

Download Here (259 KB)

၂။ မှုခင်းကိစ္စများ စစ်ဆေးရာတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည့် အချက်များနှင့် မှုခင်းဆေးစာ ရေးသားခြင်း

Download Here (502 KB)

၃။ ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် သက်သေခံပစ္စည်း ထိန်းသိမ်းခြင်း

Download Here (253 KB)

၄။ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသော အလောင်းများတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များ

Download Here (352 KB)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ