စိတ်ဖိစီးမှုအောင်နိုင်ရေး လက်တွေ့နည်းလမ်းများ ( February 2022)

စိတ်ဖိစီးမှုအောင်နိုင်ရေး လက်တွေ့နည်းလမ်းများ ( ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

Please donate:

https://moh.nugmyanmar.org/donate/

International Society of Myanmar Scholars and Professionals

https://ismsp-mm.org/

စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်-

👉 တယ်လီကျန်းမာ ဆေးခန်း (နေ့စဉ် နံနက် ၈ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ)
https://m.me/telehealthmm

👉 တိုင်ပင်ဖော် ဝန်ဆောင်မှု
https://facebook.com/taingpinphaw

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 25 February 2022
Last Updated: 25 February 2022