ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် (ရုပ်/သံ) (July 2021)

10 views Jul 31, 2022 ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြုံပြုချက်များ (July 2021)

Posters Download Link: https://tinyurl.com/floodnugmoh

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

လှူဒါန်းရန်- https://moh.nugmyanmar.org/donate/

Ministry of Health,

National Unity Government.

 Published on: 31 July 2022
Last Updated: 31 July 2022