တယ်လီကျန်းမာဆေးခန်းမိတ်ဆက်ကာတွန်း

 စုစုရဲ့ မေမေ … ကျန်းမာပါစေ 

 တယ်လီကျန်းမာ ဆေးခန်းပြရန် Link >>> https://m.me/telehealthmm
(အခမဲ့) (အခမဲ့) ဖြစ်ပါသည်။
“NUG MOH တယ်လီကျန်းမာ … လူတိုင်းအတွက်ပါ”

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 2 November 2021
Last Updated: 2 November 2021