အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (၆) လပြည့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ (၂၁-၁၁-၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (၆) လပြည့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ (၂၁-၁၁-၂၀၂၁)။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၁