ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၉ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၉ ဂျုလိုင်၂၀၂၁