အများပြည်သူအတွက် COVID-19 ရောဂါ ခံစားနေရသူများအား အိမ်တွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် သိထားသင့်သည့် အဆင့် (၅) ဆင့် နှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ဆေးများ

အများပြည်သူအတွက် COVID-19 ရောဂါ ခံစားနေရသူများအား အိမ်တွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် သိထားသင့်သည့် အဆင့် (၅) ဆင့် နှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ဆေးများ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၄ သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ -- ၄ သြဂုတ် ၂၀၂၁