မြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်ဆေးတင်ပို့ဖြန့်ဖြူးရေး အခြေအနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း

မြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်ဆေးတင်ပို့ဖြန့်ဖြူးရေး အခြေအနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁