ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမှ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID -19 ရောဂါ နှင့်ပတ်သက်၍ပြောကြားချက်

" ပြည်သူက ပြည်သူကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် COVID-19 ရောဂါကို အနိုင်ယူပါ "

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမှ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID -19 ရောဂါ နှင့်ပတ်သက်၍ပြောကြားချက်

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၁ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၁ ဂျုလိုင်၂၀၂၁