ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၉/၂၀၂၁)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁