ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးခြင်း

ပဋိဇီဝဆေး များကို တလွဲအသုံးပြုခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။

🔺 ပဋိဇီဝဆေးယဥ်ပါးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ပဋိဇီဝဆေး သုံးစွဲရာတွင် ကျွမ်းကျင်သော ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက်ကို အမြဲလိုက်နာပါ။

🔺 ပဋိဇီဝဆေးယဥ်ပါးသော #ကူးစက်ရောဂါ များသည် ဆေးရုံတက်ရက် ကြာရှည်ခြင်း၊ဆေးဖိုးကုန်ကျစရိတ် များပြားခြင်းနှင့် သေဆုံးမှုများခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါသည်။

🔺 မလိုအပ်ဘဲ ပဋိဇီဝဆေးသုံးစွဲခြင်းသည် ဆေးယဥ်ပါးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကြီးစွာသော ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေပါသည်။

🔺 ပဋိဇီဝဆေး အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည် #ဘက်တီးရီးယားပိုး များ ဆေးယဥ်ပါးမှုကို ဖြစ်စေပြီး လက်ရှိကုသမှုများကို ရေရှည်ဆက်လက်အသုံးပြုရန် ခက်ခဲစေပါသည်။

🔺 ပဋိဇီဝဆေးယဥ်ပါးမှုသည် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ဆေးယဥ်ပါးမှုသာဖြစ်၍ လူ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များက ဆေးယဥ်ပါးမှုဖြစ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။

🔺 ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ဆေးယဥ်ပါးမှုဖြစ်ပါက အဖြစ်များသော ကူးစက်ရောဂါများကို ကုသရန်ခ က်ခဲလာနိုင်ပါသည်။

🔺 ပဋိဇီဝဆေးယဥ်ပါးသော ကူးစက်ရောဂါများသည် အသက်အရွယ်မရွေး လူတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Source: World Health Organization (WHO)

#nugmoh #antibiotics #resistance #AntimicrobialResistance #AMR #infection

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Published on: 2 April 2023
Last Updated: 2 April 2023