ရင်သားကင်ဆာ အသိပညာပေး ပိုစတာ

ရင်သားကင်ဆာ အသိပညာပေး ပိုစတာ ။

Click to download poster (10MB) >> https://moh.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/10/breast-cancer-awareness-month.zip

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁