အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၅-၂-၂၀၂၂)

အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၅-၂-၂၀၂၂)

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် အခြားအဓိကရုဏ်းများတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၂)

မှီငြမ်း
First Aid in armed conflicts and other situations of violence, ICRC, 2006.

လှူဒါန်းရန်-
https://moh.nugmyanmar.org/donate/

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

 ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂