Coronavirus Mask

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်) COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာလိုက်နာရန် –https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus/ လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/ Ministry of Health, National Unity Government. …

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်) Read More »

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်နည်း ‌ဗီဒီယို (မြန်မာဘာသာစကား)

How To Make A Fabric Face Mask ( In Burmese ). Ministry of Health, National Unity Government. Published on: 22 September 2021Last Updated: 22 September …

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်နည်း ‌ဗီဒီယို (မြန်မာဘာသာစကား) Read More »