သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ

သောက်သုံးရေမှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်လိုက်နာရန် အချက်များကို ဘာသာစကား (၈) မျိုးဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁