ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်

Disinfection

အောက်ပါအကြောင်းအရာတစ်ခုစီအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ပိုစတာများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။

ကိုဗစ်ထပ်ဆင့် မပြန့်ပွားဖို့ မိသားစုတိုင်းလိုက်နာစို့- အပိုင်း ၄ (WHO လမ်းညွှန်ချက်)

ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အလွန်များပြားလျက်ရှိရာ ကူးစက်မှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ကိုဗစ်ထပ်ဆင့် မပြန့်ပွားဖို့ မိသားစုတိုင်းလိုက်နာစို့- အပိုင်း ၃ (WHO လမ်းညွှန်ချက်)

ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အလွန်များပြားလျက်ရှိရာ ကူးစက်မှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ကိုဗစ်ထပ်ဆင့် မပြန့်ပွားဖို့ မိသားစုတိုင်းလိုက်နာစို့- အပိုင်း ၂ (WHO လမ်းညွှန်ချက်)

ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အလွန်များပြားလျက်ရှိရာ ကူးစက်မှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ကိုဗစ်ထပ်ဆင့် မပြန့်ပွားဖို့ မိသားစုတိုင်းလိုက်နာစို့- အပိုင်း ၁ (WHO လမ်းညွှန်ချက်)

ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အလွန်များပြားလျက်ရှိရာ ကူးစက်မှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်