ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်

Management Guidelines

အောက်ပါအကြောင်းအရာတစ်ခုစီအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ပိုစတာများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။

COVID-19 ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသို့ အသိပေးခြင်း (13-3-2022)

COVID-19 ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသို့ အသိပေးခြင်း Ministry of Health, National Unity Government. Published on: 13 March...

ဆက်ဖတ်ရန်