ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်

Mask

အောက်ပါအကြောင်းအရာတစ်ခုစီအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ပိုစတာများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်) COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များကို...

ဆက်ဖတ်ရန်

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်နည်း ‌ဗီဒီယို (မြန်မာဘာသာစကား)

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်နည်း ‌ဗီဒီယို (မြန်မာဘာသာစကား).......

ဆက်ဖတ်ရန်

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်နည်း ‌ဗီဒီယို (ကချင်ဘာသာစကား)

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အဝတ်နှာခေါင်းစည်းပြုလုပ်နည်း ‌ဗီဒီယို (ကချင်ဘာသာစကား) ......

ဆက်ဖတ်ရန်