ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်

Prevention Posters

အောက်ပါအကြောင်းအရာတစ်ခုစီအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ပိုစတာများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။

COVID-19 ရောဂါပိုး မကူးစက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ နှင့် COVID-19 ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော အချက်အလက်များ

COVID-19 ရောဂါပိုး မကူးစက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ နှင့် COVID-19 ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော အချက်အလက်များ

ဆက်ဖတ်ရန်