ကိုဗစ်-၁၉

Standard Operating Procedures (SOP)

အောက်ပါအကြောင်းအရာတစ်ခုစီအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ပိုစတာများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။

ကိုဗစ်ရောဂါသံသဖြင့် သေဆုံးသောလူနာများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ချက်

ကိုဗစ်ရောဂါသံသဖြင့် သေဆုံးသောလူနာများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ချက် ...

ဆက်ဖတ်ရန်