မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ အ‌ခြေအနေ

NUG နှင့် MoH အနေဖြင့်ဒေသခံ၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့်အတူဒေသခံနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ရှိသောအရင်းအမြစ်များနှင့်လမ်းကြောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဒေသများအပါအ၀င်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာသို့ ကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။

အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်-

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၁

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၁၂ မေ ၂၀၂၁