အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် မသန်စွမ်းဖြစ်မှုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှေးဦးပြုစုနည်းများ

အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် မသန်စွမ်းဖြစ်မှုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှေးဦးပြုစုနည်းများ (၅-၃-၂၀၂၂)

Disability: assessment and management

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် အခြားအဓိကရုဏ်းများတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၄)

Reference:First Aid in armed conflicts and other situations of violence, ICRC, 2006.

လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၅ မတ် ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၅ မတ် ၂၀၂၂