“ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ၏ အမှတ်တရစကား” (19 June 2023) (Video)

တယ်လီကျန်းမာ အခမဲ့အွန်လိုင်းဆေးခန်း (၂) နှစ်ပြည့် (၁၉-၆-၂၀၂၁ မှ ၁၉-၆၂၀၂၃) ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ၏ အမှတ်တရစကား

#အမေစု၇၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့#တယ်လီကျန်းမာ၂နှစ်ပြည့်

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ၏ အမှတ်တရစကား (တယ်လီကျန်းမာ ၂ နှစ်ပြည့်) (၁၉-၆-၂၀၂၁ မှ ၁၉-၆၂၀၂၃)

Published on: 19 June 2023
Last updated: 19 June 2023