သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ရေတွင်ကလိုရင်းဆေးခတ်ခြင်း

သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ရေတွင်ကလိုရင်းဆေးခတ်ခြင်း။

ပိုစတာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် နှိပ်ပါ >>> https://moh.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/11/drinking-water-chlorination.zip

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၁