တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနှင့် တိုင်းရင်းသား ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးတွဲ ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ကို အကျယ်တ၀င့် ကျင့်သုံးရန် လိုလားသည်။

ယခုကြားကာလအတွင်း လက်ရှိတိုင်းရင်းသားကျန်းမရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများကို ပမာဏကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆင့် ပေးနိုင်ရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၂၁ မေ ၂၀၂၁