ကိုဗစ်ထပ်ဆင့် မပြန့်ပွားဖို့ မိသားစုတိုင်းလိုက်နာစို့- အပိုင်း ၂ (WHO လမ်းညွှန်ချက်)

ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အလွန်များပြားလျက်ရှိရာ ကူးစက်မှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

လူနာခန်း၏ နေ့စဥ်သန့်ရှင်းရေး ?အိပ်ယာ အသုံးအဆောင်၊ အဝတ်အစားများအား ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း ?ကုသရေးနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း ?လူနာပြုစုခြင်း ပြီးဆုံးပါက လူနာအခန်းအား အပြီးသတ် သန့်ရှင်းရေး နှင့် ပတ်သက်သည့် လိုက်နာရမည့် အချက်များကို ပုံတစ်ပုံချင်းစီတွင် အသေးစိတ်ဖတ်ရှုလေ့လာ၍ ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အထူးတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၅ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၅ ဂျုလိုင်၂၀၂၁