ကိုဗစ်ထပ်ဆင့် မပြန့်ပွားဖို့ မိသားစုတိုင်းလိုက်နာစို့- အပိုင်း ၄ (WHO လမ်းညွှန်ချက်)

ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အလွန်များပြားလျက်ရှိရာ ကူးစက်မှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ပိုးသတ်ဆေးရည် ဖြန်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးသုံးခြင်း ပြုလုပ်ရန် သင့်မသင့်နှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပုံတစ်ပုံချင်းစီ တွင် အသေးစိတ် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁ သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၁ သြဂုတ် ၂၀၂၁