ကိုဗစ်ထပ်ဆင့် မပြန့်ပွားဖို့ မိသားစုတိုင်းလိုက်နာစို့- အပိုင်း ၁ (WHO လမ်းညွှန်ချက်)

ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အလွန်များပြားလျက်ရှိရာ ကူးစက်မှုနှုန်း လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်ရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

WHO guideline အရ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးကို အိမ်တိုင်းတွင် မိသားစုများ လွယ်ကူထိ​ရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် ပိုးသတ်ဆေးရည် ဖျော်စပ်နည်းများကို ပုံတစ်ပုံချင်းတွင် အသေးစိတ် ဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် အထူးတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၄ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၄ ဂျုလိုင်၂၀၂၁