အခြေခံမရှိမဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ

အခြေခံ မရှိမဖြစ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီးများ၊ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ် အရပ်ရပ် တိုင်းရှိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး လက်လှမ်းမှီစေနိုင်ရန် ၀န်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်သူ့၀န်ဆောင်မှု ကဏ္ဍပြင်ပရှိကျန်းမာရေး‌‌စောင့်ရှောက်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြခံကျန်းမာရေးနှင့် အထူးကုကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ ကြားတွင် အဆင်‌ပြေချောမွေ့သော စနစ်တခု ကိုလည်း ထူထော င်မည်ဖြစ်ပါသည်။

-

ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များ

ဆေးရုံမရောက်မီ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း - UK ရောက်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များမှ ရေးသားသည်။

ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း videos များကိုကြည့်ရန် အောက်ပါပုံကိုနှိပ်ပါ။

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၁ ဇွန် ၂၀၂၁