လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ သုတေသီများနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သုတေသန တွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်လေးစားခွင့်တို့ကို မထိခိုက်စေရန်နှင့် လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်မှုများပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG)၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ (Ethics Review Committee – ERC) ကို (၈-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။

၂။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသန စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- (က) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာရေးဌာန များမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အခြားနှီးနွှယ်ပညာရှင်များ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးနှင့် ဆေးနှီးနွှယ်တက္ကသိုလ်/ကျောင်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်း များ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs/ INGOs) နှင့် နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (International Health Institution) များ အစရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ပြုလုပ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပတ်သက်သော (ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ခံယူချက်သဘောတရားဆိုင်ရာ) ကျန်းမာရေးသုတေသနများကို သုတေသနကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ၊ လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုဆိုင်ရာ၊ တည်ဆဲဥပဒေ၊ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ စသည်ဖြင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ အလုံးစုံ ခြုံငုံသုံးသပ်၊ စိစစ်လမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်ရန်၊

မြန်မာဘာသာဖြင့် ဆက်ဖတ်ရန်

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဆက်ဖတ်ရန်

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၅ မေ ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ -- ၁၅ မေ ၂၀၂၂