လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ

သုတေသီများနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သုတေသန တွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်လေးစားခွင့်တို့ကို မထိခိုက်စေရန်နှင့် လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်မှုများပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG)၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ (Ethics Review Committee – ERC) ကို (၈-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်... ဆက်ဖတ်ရန်

ကော်မတီ၏ သတင်းနှင့်မီဒီယာများ

နောက်ဆုံးသတင်းများ။
ကော်မတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှ နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။

Ethics Review Committee – ERC ( လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ (Ethics Review Committee – ERC) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ ERC ဖွဲ့စည်းခြင်း...

ဆက်ဖတ်ရန်

လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

သုတေသီများနှင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သုတေသန တွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု...

ဆက်ဖတ်ရန်