ဒူးအောက်နှင့် ဒူးအထက် ခြေဖြတ်ပိုင်းများအတွက် ခြေတုမတပ်ဆင်မီ လုပ်ဆောင်ရန် ကြွက်သား ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး  လေ့ကျင့်ခန်းများ (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၂)

ဒူးအောက်နှင့် ဒူးအထက် ခြေဖြတ်ပိုင်းများအတွက် ခြေတုမတပ်ဆင်မီ လုပ်ဆောင်ရန် ကြွက်သား ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး  လေ့ကျင့်ခန်းများ (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၂)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်းရန်-
https://moh.nugmyanmar.org/donate/

တယ်လီကျန်းမာ အခမဲ့ အွန်လိုင်းဆေးခန်း-
https://facebook.com/telehealthmm

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၂