သွေးထွက်ဒဏ်ရာရပါကရှေးဦးပြုစုရန်သိကောင်းစရာ

သွေးထွက်ဒဏ်ရာရပါကရှေးဦးပြုစုရန်သိကောင်းစရာ။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁