ဗုံးပေါက်ကွဲလျှင် ရှေးဦးလုပ်ဆောင်ရန်

ဗုံးပေါက်ကွဲလျှင် ရှေးဦးလုပ်ဆောင်ရန်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁