မြွေကိုက်ခံရသူအား ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း

မြွေကိုက်ခံရသူအား ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း ။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁