အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၂၉-၁-၂၀၂၂)

အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် အခြားအဓိကရုဏ်းများတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ (၁)

Reference:First Aid in armed conflicts and other situations of violence, ICRC, 2006.

လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

 ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ - ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂ ၂