ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အတွက် ပြည်သူများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုချက်များ

ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အတွက် ပြည်သူများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုချက်များ

Poster download လုပ်ရန် link https://www.mediafire.com/folder/0kbjm0xagqov4/Disaster

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၇ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၇ ဂျုလိုင်၂၀၂၁