၂၀၂၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ဆေးခြင်းနေ့

၂၀၂၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ဆေးခြင်းနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်)

ဆောင်ပုဒ် - သန့်ရှင်းသောလက်များဖြင့် အနာဂတ်ကို အတူတကွ တည်ဆောက်ကြစို့

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁