ကိုဗစ်ရောဂါသံသဖြင့် သေဆုံးသောလူနာများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ချက်

ကိုဗစ်ရောဂါသံသဖြင့် သေဆုံးသောလူနာများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ချက်

Poster download လုပ်ရန် link https://www.mediafire.com/folder/mxrkroa1vb4rh/Deceased

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၁ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၁ ဂျုလိုင်၂၀၂၁