ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ

health information system

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် နည်းပညာ နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများသည် ကျန်းမာရေးစနစ် တည်ထောင်ရာ၌ အရေးအကြီးဆုံး ထောက်တိုင်များပင်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက် ပံ့ပိုးရေးစနစ်သည် အခြားထောက်တိုင်များ ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အတွက်လည်း အရေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် အရေးပေါ် အခြေအနေအတွင်း ကြိုတင် အစီအစဥ်များ ချမှတ်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များကို သင့်တော်သော နေရာများသို့ ရောက်ရှိစေရန်မှာ အချိန်နှင့် တပြေးညီ မှန်ကန်သော သတင်း အချက်များ ရရှိရန် အသက်တမျှ အရေးကြီးလှပေသည်။ 

လစဥ်အစီရင်ခံစာရင်း တင်သွင်းရန် ဒေတာပုံစံနှင့် တင်သွင်းရန် နည်းလမ်းများမှာ ဆက်လက်‌ရေးဆွဲနေဆဲ ဖြစ်သည်။

အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ် အဆင့်ဆင့်ရှိ စီမံကွပ်ကဲမှုကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ချိတ်ဆက်နည်းပညာစနစ်တစ်ခုကို တည့်ဆောက်နိုင်ရန် အားလုံးခြုံလွှမ်းပါ၀င်သည့် ကျန်းမာ‌ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ပေါ်လစီ နှင့် နည်းဗျူဟာအစီအစဥ်များ ကို ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်သည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာ‌ရေး၀န်ဆောင်မှုများ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်၊ ကုန်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်စီးဆင်းမှု၊ ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးဘောဂဗေဒဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စသည့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူပြီး ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည် ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းများကို ၀န်မပိုစေဘဲ မိမိတိုင်းပြည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆင့်အတန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအဖြစ် အခြေခိုင်စေသည့် အပြင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်သူများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများအပေါ် အချိန်နှင့် တပြေးညီ အကျိုးရှိရှိ လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၂၁ မေ ၂၀၂၁