ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြည်သူလူထုအကြားရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိအောင်ကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြေအနေတွေကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်ကောင်းမွန်လာအောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းနဲ့၊ ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုပြီး အကြမ်းဖျင်းခွဲခြားထားပါသည်။

health prevention and protection

နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၂၁ မေ ၂၀၂၁