အဝတ်နှာခေါင်းစည်းချုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

အဝတ်နှာခေါင်းစည်းချုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

download link >> https://www.mediafire.com/folder/ns5eibdznxft6/Making+cloth+mask?fbclid=IwAR3iBlf4oIOTXXJAh4u425SeODbM8VZhdaG-aV8pdKCxC_OsWtrYce2sbqM

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၁ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၁ ဂျုလိုင်၂၀၂၁